การล้างมือด้วยน้ำอุ่น น้ำเย็น จะฆ่าเชื้อโรค ได้ไม่ต่างกัน

สำหรับการล้างมือทั้งก่อนและหลังในการทำกิจกรรมใดๆเราก็สามารถที่จะช่วยป้องกันเชื้อโรคให้เข้ามาสู่ร่างกายเราได้ จากผลการศึกษาของวารสาร Journal of Food Protection จะพบได้ว่า การล้างมือนั้นไม่ว่าจะล้างด้วยน้ำอุ่น หรือว่าน้ำเย็น ล้วนที่จะให้ผลที่ไม่แตกต่างกันในการฆ่าเชื้อโรค ทางนักวิจัยของมหาวิทยาลัย Rutgers University ของประเทศสหรัฐอเมริกา ได้มีการทดลองให้อาสาสมัครที่มีจำนวน 21 คน

ได้ล้างมือในรูปแบบที่แตกต่างกันไป ที่ขึ้นอยู่กับปริมาณของสบู่ แต่ละชนิดของสบู่หรือว่าเจลล้างมือที่ใช้ กับอุณหภูมิของน้ำ กับระยะเวลาในการถูสบู่ด้วย เพื่อที่จะหาความแตกต่างในการฆ่าเชื้อโรค โดยทางศาสตราจารย์โดนัลด์ ชาฟฟ์เนอร์ ที่เป็นผู้ทำการวิจัยดังกล่าว ได้ระบุถึงผลการทดลองว่ากับอุณหภูมิของน้ำ และไม่มีผลใดๆต่อประสิทธิภาพของการฆ่าเชื้อโรค หลังจากที่ผ่านมาก็ได้มีข้อถกเถียงกันมาตลอดเรื่องอุณหภูมิน้ำที่ดูเหมาะสมกับการล้างมือ

เพราะว่าส่วนใหญ่ก็มักจะมีความเชื่อว่าการล้างมือด้วยน้ำอุ่น ก็สามารถที่จะฆ่าเชื้อโรคได้ดีกว่า นอกจากนี้ก็ยังได้พบด้วยว่า กับการผลิตภัณฑ์ล้างมือที่เป็นสูตรแอนตี้แบคทีเรีย รวมไปถึงปริมาณผลิตภัณฑ์ที่ใช้ก็ไม่ได้มีผลการฆ่าเชื้อโรคที่แตกต่างกันเลย แต่ว่าสิ่งสำคัญที่ช่วยให้มั่นใจได้ว่าเรานั้นได้ล้างมือสะอาด พร้อมทั้งปลอดจากแบคทีเรียแล้ว ก็ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ใช้ในการล้างมือมากกว่าค่ะ กับระยะเวลาที่แพทย์ได้แนะนำสำหรับการล้างมือควรที่จะใช้เวลาอย่างน้อยก็ 10 วินาทีเลยค่ะ