ความดันโลหิตสูงโรคที่คุณอาจจะเป็นโดยไม่รู้ตัว

และสำหรับความดันโลหิตสูงนั้นเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรได้เพราะว่าเรื่องนี้นั้นจะไม่ส่งสัญญาณเตือนใดใดและจะไม่ปรากฎอาการในช่วงแรกเมื่อเรานั้นปล่อยไปนานนานโดยที่ไม่ได้มีการรักษาแรงดันในเลือดของเราก็จะสูงจะไปทำลายผนังเลือดและอวัยวะที่สำคัญในระบบร่างกายที่จะเป็นสาเหตุทำให้เราเกิดโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต โรคไต โรคหัวใจ หลอดเลือดในสมองแตกได้เลยนะคะ

สำหรับพฤติกรรมในการใช้ชีวิตอะไรบ้างที่จะส่งผลให้มีความดันโลหิตเพิ่มขึ้นกับการบริโภคอาหารที่ไม่ได้สัดส่วนการทานของหวานของมันและของเค็มจัดการรับประทานผักและผลไม้ที่ไม่เพียงพอทำให้เรามีภาวะอ้วนร่างกายของเราขาดการออกกำลังกายการสูบบุหรี่การดื่มแอลกอฮอล์มากๆ และยังมีภาวะเครียดรวมทั้งอายุที่เพิ่มมากขึ้นจะส่งผลให้มีความดันโลหิตสูงขึ้นได้ด้วยนะคะ

ซึ่งเราสามารถหลีกเลี่ยงป้องกันความดันโลหิตสูงก่อนที่อาการจะมาเยี่ยมได้เพียงเราหลีกเลี่ยงอาหารแปรรูปอาหารสำเร็จรูปอาหารหมักดองอาหารที่มีโซเดียมสูงอาหารที่มีไขมันน้ำตาลสูงและต้องลดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หมั่นออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและต้องตรวจสุขภาพประจำปีด้วยนะคะ