นมข้นหวานภัยเงียบที่ทำร้ายสุขภาพของเรา

สำหรับนมข้นหวานที่นำมาใส่เป็นเครื่องดื่มสุดโปรดระวังจะเป็นกาแฟ ชา เครื่องดื่มโทรนิค น้ำผลไม้ปั่น ที่จะต้องเพิ่มความอร่อยหอมมันให้กับขนมปัง ปาท่องโก๋ ขนมน้ำแข็งหวานเย็น ซึ่งจะมีคนหวานหนึ่งช้อนจะให้พลังงานอยู่ที่ประมาณ 62 แคลอรี่ค่ะ นมข้นหวานเป็นนมที่ได้ระเหยน้ำออกมาทำให้หวานโดยการเติมน้ำตาลหรือว่าจะใช้วิธีในการละลายนมผงขาดมันเนย

และผสมกับไขมันเนยน้ำมันปาล์มปริมาณของน้ำตาลของนมข้นหวานนั้นอยู่ที่ 40 ถึง 50% ของปริมาณไขมันในนมข้นหวานที่จะมีมากหรือน้อยถึง 9% กับปริมาณนมที่มีตั้งแต่ 22 ถึง 28% ปริมาณน้ำจะมีอยู่ 24 ถึง 27% ดังนั้นบอมคนหวานน้ำตาลที่อยู่สูงมากๆห้ามใช้เลี้ยงเด็กทารกให้เป็นเสริมคุณค่าทางด้านอาหารแทนมีสารอาหารโปรตีนอื่นๆ

อยู่น้อยไม่เพียงพอกับความต้องการของร่างกายของเด็กทารก จะทำให้เด็กทารกเกิดภาวะขาดอาหารร่างกายและสมองจะโตไม่เต็มที่และเจ็บป่วยบ่อย สำหรับผลเสียกับสุขภาพนมข้นหวานไม่ส่วนผสมหลักๆก็คือน้ำตาลสายแข็งมันปาล์มที่จะเป็นต้นเหตุของโรคคลอเรสเตอรอลสูง หัวใจขาดเลือดทั้งยังเพิ่มไขมันลดไขมันชนิดดีลงด้วย